Barkway´s

Rounded Rectangle:

Kääpiösnautseri kasvattajia—Miniature Schnauzer Breeders

· Juliuksen

· Ugly Duckling´s

· Imbrez

Muita kasvattajia—Other breeders

· Kennel Eipä’s

· Kennel Mel Arctic

Kääpiösnautseri— Miniature Schnauzer

· Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finnish Miniature Schnauzer Club

· Rotumäärittely (Kennelliitto (PDF)) - Breed standard (FCI (DOC))

· Kääpiösnautserikerhon rotuesittely

· Kääpiösnautserikerhon pentuohje

· Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä - Finnish Kennel Club breed database

Kennelkerhoja—Kennel clubs

· Suomen Kennelliitto - The Finnish Kennel Club

Harrastus—Hobby

· Active Dog

· Active dogs Ry

· Oulun koirakerho

Muuta—Other

· Groomer.dk

Ruokimme koiramme—We feed our dogs with

· Royal Canin

· Nutrolin